Przejdź do treści
Strona główna » Informacja

Informacja

Zgodnie z Uchwała Nr IX/112/19 Rady Miejskiej, w Myszyńcu z dnia 11
grudnia 2019r. – w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Myszyniec.


Przypominamy o podstawowych zasadach obsługi, eksploatacji i użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (§ 5 regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec)

  1. W przypadku posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciele nieruchomości są zobowiązani do systematycznego ich opróżniania nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, do zagniwania nieczystości ciekłych w zbiornikach lub do powstania takiej ilości osadu nadmiernego, który będzie uniemożliwiał prawidłową pracę przydomowej oczyszczalni ścieków.
  2. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.
  3. Odprowadzanie nieczystości ciekłych jest dopuszczalne wyłącznie do miejsc do tego celu przeznaczonych, a zakazane do otwartych rowów odwadniających, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie ich na pola, łąki.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o. o. świadczy usługi na wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni, zbiorników bezodpływowych.

W celu zamówienia usługi prosimy dzwonić pod nr. Tel. 29/ 7721142

Accessibility Toolbar