Przejdź do treści
Strona główna » Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o. o. informuje, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak BI.RZT.70.7.2022 z dn. 19.04.2022r. dnia 17.05.2022r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Myszyniec. Zgodnie z tą decyzją zmianie ulega cena 1m3 dostarczonej wody, cena 1 m3 odprowadzonych ścieków jak również stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usługi dostarczania wody. Wprowadzono także nową opłatę abonamentową dla odbiorców korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków. Przyczyna podjęcia tych zmian jest szczegółowo opisana w uzasadnieniu do wniosku, którego treść wraz z  decyzją i samym wnioskiem o zatwierdzenie taryf są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku, stronie internetowej ZGK pod adresem www.zgk-myszyniec.pl oraz do wglądu w biurze ZGK w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich 10.

Accessibility Toolbar