Przejdź do treści
Strona główna » Ważne: umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Ważne: umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Zapraszamy mieszkańców gminy Myszyniec do podpisywania umów na opróżnianie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszyniec właściciele bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do systematycznego opróżniania ich. Co ważne, taki wywóz może odbywać się jedynie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza Myszyńca.

W związku z tym przypominamy o obowiązku stosowania się do postanowień Regulaminu i zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do podpisywania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Chęć podpisania takiej umowy mogą Państwo wyrazić poprzez wysłanie wypełnionego wniosku (dostępny w zakładce „Dokumenty”) na adres e-mail bok@zgk-myszyniec.pl bądź osobiście w biurze ZGK w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich 10.

Accessibility Toolbar